10 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego zaakceptował propozycję Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej oraz do Działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Wykaz znajduje się w zakładce O programie >> Baza ekspertów oceniających projekty >> Wyniki naborów na kandydatów na ekspertów.