Serdecznie zapraszamy na szkolenie dla wnioskodawców Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w zakresie osi priorytetowej II

Szkolenie odbędzie się 26 kwietnia br. od godziny 10.00 w Sali konferencyjnej Znaku Rodła na Ostrówku.

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad oraz możliwości realizacji projektów we współpracy z partnerami czeskimi w ramach osi II Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

Potencjalnym wnioskodawcom zostaną przekazane informacje m.in. w zakresie planowanych naborów, prawidłowego przygotowania wniosków oraz zasad oceny wspólnych polsko-czeskich projektów. Uczestnicy będą mogli przedstawić swoje pomysły na realizację polsko-czeskich projektów, otrzymają praktyczne wskazówki dot. planowania działań oraz budżetu w projekcie.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłoszenie do 24 kwietnia br. na adres: rpk@opolskie.pl

Ilość miejsc ograniczona.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO, Panią Justyną Wójcik: tel. 77 44 04 44 wew. 109, justyna.wojcik@opolskie.pl.

 

Program szkolenia