W związku z ogłoszonym naborem wniosków

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

we współpracy

z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Brzegu

ZAPRASZA NA

Spotkanie informacyjne dotyczące

poddziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych
w ramach RPO WO 2014-2020

Spotkanie informacyjne odbędzie się 20 kwietnia (czwartek) 2017 r. o godz. 12:00 w Starostwie Powiatowym w Namysłowie, Plac Wolności 12a, sala konferencyjna (sala jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową).

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego [LINK]. Zgłoszenia przyjmujemy do 19 kwietnia 2017 r.

 Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Na spotkaniu omówione zostanie poddziałanie 10.1.2 RPO WO 2014-2020 (m.in. kryteria, wskaźniki). Po zakończeniu spotkania zapraszamy na indywidualne konsultacje.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Brzegu, pod numerem telefonu: 77/444 12 02, 77 444 17 78  lub adresem e-mail: lpi.brzeg@opolskie.pl

 

Zapraszamy serdecznie!