Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) w Opolu

ZAPRASZA NA

Spotkanie informacyjne dotyczące funkcjonalności i obsługi nowej wersji Generatora Wniosków – Panel Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014 – 2020

 

Spotkanie informacyjne odbędzie się 25 kwietnia (wtorek) o godz. 10:00 w sali Znaku Rodła CSK Ostrówek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45 – 082 Opole (sala jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową).

 

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. W związku z ograniczoną liczbą miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń (zgłoszenia będą przyjmowane do 24 kwietnia 2017 r.).

Na spotkaniu przedstawione zostaną zagadnienia związane z funkcjonalnością i obsługą nowej wersji Generatora Wniosków

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie prowadzone będzie przez pracowników Departamentu Programów Operacyjnych oraz pracowników Głównego Punktu Informacyjnego w Opolu.

W razie pytań prosimy o kontakt z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Opolu, pod numerem telefonu: 77/44-04-720,721,722
lub adresem e-mail: info@opolskie.pl.

 

Zapraszamy serdecznie!