W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach działania
5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi

RPO WO 2014-2020

 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) we współpracy

z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich (PIFE) w województwie opolskim

ZAPRASZA NA

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu
do działania
5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020 w zakresie budowy, rozbudowy, modernizacji punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z punktami napraw.

 Spotkanie informacyjne odbędzie się 14 kwietnia 2017 r. o godz. 10:00 w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym „Ostrówek”, ul. Piastowska 14 , sala im. Orła Białego.

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. W związku z ograniczoną liczbą miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń (zgłoszenia będą przyjmowane do 12 kwietnia 2017 r.).

Na spotkaniu przedstawione zostaną zasady ubiegania się o wsparcie w ramach ww. konkursu (m.in. warunki szczegółowe, kryteria wyboru, wskaźniki). Po zakończeniu spotkania zapraszamy na konsultacje indywidualne.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie prowadzone będzie przez pracowników PIFE,
a w zakresie obsługi generatora wniosków – przez pracowników Referatu Monitorowania
w Departamencie Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO.

W razie pytań prosimy o kontakt z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Opolu, pod numerem telefonu: 77/44-04-720,721,722
lub adresem e-mail: info@opolskie.pl.

Zapraszamy serdecznie!