Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej w ramach RPO WO 2014-2020

Spotkanie informacyjne odbędzie się w terminie:
31 marca 2017 r. (piątek) o godz. 12.00
w siedzibie Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska w Opolu, ul. Horoszkiewicza 6

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Spotkanie adresowane jest do podmiotów działających w obszarze wychowania przedszkolnego, uprawnionych do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach poddziałania 9.1.4.

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dot. Regulaminu konkursu, wniosku o dofinansowanie projektu, zagadnienia merytoryczne (m.in. rodzaje projektu) oraz generatora wniosków.

Wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wcześniejsze przesyłanie pytań i zagadnień problemowych na adres: info@ao.opole.pl do dnia 30 marca br.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, w spotkaniu może uczestniczyć jeden przedstawiciel każdej instytucji po uprzednim zgłoszeniu na adres: info@ao.opole.pl do dnia 30 marca br.

W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, pod numerem telefonu: 77 54 17 933 bądź adresem mailowym: info@ao.opole.pl

Zapraszamy serdecznie!