Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu zaprasza na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 w ramach Działania 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego i 9.1.5 Program pomocy stypendialnej

Szkolenie odbędzie się 24 marca o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, II piętro.

Na szkoleniu omówimy kryteria wyboru projektów oraz przedstawimy informacje dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w generatorze wniosków w oparciu o obowiązujące dokumenty, w tym m.in. regulamin konkursu i kryteria wyboru projektów.

Aby zgłosić udział w szkoleniu prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go do 21.03.2017 r. do godz 1300  na adres e-mail: j.okos@wup.opole.pl.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc oraz zapewnienie udziału jak największej liczbie zainteresowanych  prosimy o zgłaszanie jednej osoby z danej instytucji.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Pytania prosimy kierować na adres mail: j.okos@wup.opole.pl

Zapraszamy serdecznie !