Spotkanie informacyjne odbędzie się 21 marca (wtorek) o godz. 10:00 w Brzegu
ul. Wyszyńskiego 23  Sala konferencyjna przy LPI w Brzegu
(sala jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową).

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. W związku z ograniczoną liczbą miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń (zgłoszenia będą przyjmowane do 20 marca 2017 r.).

Na spotkaniu przedstawione zostaną zasady ubiegania się o wsparcie w ramach ww. konkursu (m.in. warunki szczegółowe, kryteria wyboru, wskaźniki). Po zakończeniu spotkania zapraszamy na konsultacje indywidualne.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie prowadzone będzie przez pracowników PIFE.

W razie pytań prosimy o kontakt z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Opolu, pod numerem telefonu: 77/444 12 02, 77 444 17 78  lub adresem e-mail: lpi.brzeg@opolskie.pl.