Komunikat dotyczący wydłużenia terminu weryfikacji wymogów formalnych w ramach naboru do poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla subregionu północnego RPO WO 2014-2020.

Treść komunikatu znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naboru wniosków