Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nysie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące wsparcia z Funduszy Europejskich na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Na spotkaniu przedstawimy informacje dotyczące działania 7.3 Rozpoczęcie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020. W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (zachęcamy do wypełniania pola dot. potrzeby omówienia jakiś zagadnień, wpisywania konkretnych pytań). Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Spotkanie dobędzie się 14 marca 2017 r. w godz. 12.00-15.00 w Regionalny Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych w Nysie, ul. Obrońców Tobruku 5;  sala nr 11. Zgłoszenia przyjmujemy do 13 marca. formularz rekrutacyjny