28 lutego 2017 r. zakończyliśmy weryfikację wymogów formalnych wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020.

Szczegółowy wykaz projektów znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naboru wniosków.