Aktualizacja wykazu kandydatów na ekspertów do działania 5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury RPO WO 2014-2020

6 lutego 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego zaakceptował zaktualizowany wykaz kandydatów na ekspertów do działania 5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury RPO WO 2014-2020.

Wyniki naborów na kandydatów na ekspertów