Zarząd Województwa Opolskiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) realizuje bezpłatne szkolenie specjalistyczne dla beneficjentów RPO WO 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy na jednodniowe szkolenie specjalistyczne pt. „Zasada konkurencyjności stosowana w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020”.

Terminy szkolenia: 27 lutego 2017 r.; godz. 9.00 (BRAK WOLNYCH MIEJSC)

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie ( wypełnia każda zainteresowana osoba)

Szkolenie odbędzie się w:

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym „Ostrówek” –  Sala Orła Białego, ul. Piastowska 14; 45-082 Opole

Ilość miejsc na szkolenie jest ograniczona.


W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt,

Aneta Wieszala

Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Ul. Ks. N. Barlickiego 17; 45-083 Opole

Tel. 77 44 040 44, wew. 114

e-mail: a.wieszala@opolskie.pl