Każde z państw członkowskich Unii Europejskiej ma obowiązek przejrzystego wydatkowania środków publicznych. Zgodnie z prawem unijnym publikujemy dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej oraz na temat firmy, organizacji lub instytucji, które otrzymały wsparcie. Jest to tak zwana Lista beneficjentów RPO WO 2014-2020. Naszym celem jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do informacji o projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich.

W tym miejscu można zapoznać się z listą beneficjentów i projektów realizowanych na terenie województwa opolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. Lista zawiera nazwy podmiotów, tytuły projektów, a także całkowite wartości inwestycji i kwoty dofinansowania.

Obowiązuje od: 3 grudnia 2018 r.

Archiwum (26)

Lista_beneficjentów_RPO_WO_2014-2020 stan_na_01_11_2018 (xlsx, 821 KB)

Lista_beneficjentów_RPO_WO_2014-2020 stan_na_30_09_2018 (xlsx, 800 KB)

Lista_beneficjentów_RPO_WO_2014-2020 stan_na_03_09_2018 (xlsx, 2 144 KB)

Lista_beneficjentów_RPO_WO_2014-2020 stan_na_05_08_2018 (xlsx, 755 KB)

Lista_beneficjentów_RPO_WO_2014-2020 stan_na_31_05_2018 (xlsx, 1 395 KB)

Lista_beneficjentów_RPO_WO_2014-2020_stan_na_30_04_2018 (xlsx, 2 537 KB)

Lista_beneficjentów_RPO_WO_2014-2020_stan_na_31_03_2018 (xlsx, 2 532 KB)

Lista_projektów_RPO_WO_2014-2020_stan_na_28_02_2018 (xlsx, 2 507 KB)

Lista_projektów_RPO_WO_2014-2020_stan_na_31_12_2017 (xlsx, 3 469 KB)

Lista_projektów_RPO_WO_2014-2020_stan_na_04_12_2017 (xlsx, 614 KB

Lista_projektów_RPO_WO_2014-2020_stan_na_30_09_2017 (xlsx, 4 493 KB)

Lista_projektów_RPO_WO_2014-2020_stan_na_31_08_2017 (.xlsx, 3 031 KB)

Lista_projektów_RPO_WO_2014-2020_stan_na_31_07_2017 (.xlsx, 495)

Lista_projektów_RPO_WO_2014-2020_stan_na_31_05_2017 (.xlsx, 401 KB)

Lista_projektów_RPO_WO_2014-2020_stan_na_11_05_2017 (.xlsx, 1 250 KB)

Lista_projektów_RPO_WO_2014-2020_stan_na_31_03_2017 (.xlsx, 1238 KB)

Lista_projektów_RPO_WO_2014-2020_stan_na_28_02_2017 (.xlsx, 378 KB)

Lista_projektów_RPO_WO_2014-2020_stan_na_31_01_2017 (.xlsx, 365 KB)

Lista_projektow_RPO_WO_2014-2020_stan_na_31_12_2016 (.xlsx, 4906 KB)

Lista_projektów_RPO_WO_2014-2020_stan_na_30_11_2016 (.xlsx, 2808 KB)

Lista projektów RPO WO 2014-2020 stan na 30_09_2016 (.xlsx, 1109 KB)

Lista projektów RPO WO 2014-2020_stan na 04_09_2016 (.xlsx, 278 KB)

Lista projektów RPO WO 2014-2020_stan na 31_07_2016 (.xlsx, 4906 KB)

Lista projektów RPO WO 2014-2020_stan na 31_05_2016 (.xlsx, 245 KB)

Lista projektów RPO WO 2014-2020_stan na 09_03_2016 (.xlsx, 204 KB)

Lista projektów RPO WO 2014-2020_stan na 31_12_2015 (.xlsx, 198 KB)