Każde z państw członkowskich Unii Europejskiej ma obowiązek przejrzystego wydatkowania środków publicznych. Zgodnie z prawem unijnym publikujemy dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej oraz na temat firmy, organizacji lub instytucji, które otrzymały wsparcie. Jest to tak zwana Lista beneficjentów RPO WO 2014-2020. Naszym celem jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do informacji o projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich.

W tym miejscu można zapoznać się z listą beneficjentów i projektów realizowanych na terenie województwa opolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. Lista zawiera nazwy podmiotów, tytuły projektów, a także całkowite wartości inwestycji i kwoty dofinansowania.

Obowiązuje od: 1 czerwca 2018 r.

Archiwum (21)