Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów. Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek elektronicznie. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne 135 ogłoszeń naborów wniosków ze wszystkich kategorii

kwoty w PLN
Nabory wnioskówLiczba aktualnych naborów:3
Liczba zakończonych naborów:143
Liczba złożonych wniosków:2112
Ogólna wartość złożonych wniosków:6 465 438 102,00
Ogólna wartość dofinansowania:4 709 810 467,00
Ocena formalnaLiczba wniosków ocenionych pozytywnie:1587
Ogólna wartość:5 531 959 837,00
Ogólna wartość dofinansowania:4 073 202 914,00
Ocena merytorycznaLiczba wniosków, które spełniły kryteria i/lub uzyskały wymaganą liczbę punktów:960
Ogólna ich wartość:4 474 695 448,00
Ogólna wartość ich dofinansowania:3 236 991 177,00