Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów. Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek elektronicznie. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne 142 ogłoszeń naborów wniosków ze wszystkich kategorii

kwoty w PLN
Nabory wnioskówLiczba aktualnych naborów:2
Liczba zakończonych naborów:150
Liczba złożonych wniosków:2199
Ogólna wartość złożonych wniosków:6 611 415 410,00
Ogólna wartość dofinansowania:4 815 293 094,00
Ocena formalnaLiczba wniosków ocenionych pozytywnie:1715
Ogólna wartość:5 728 348 167,00
Ogólna wartość dofinansowania:4 249 381 009,00
Ocena merytorycznaLiczba wniosków, które spełniły kryteria i/lub uzyskały wymaganą liczbę punktów:1195
Ogólna ich wartość:4 848 146 021,00
Ogólna wartość ich dofinansowania:3 554 180 344,00