Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów. Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek elektronicznie. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne 120 ogłoszeń naborów wniosków ze wszystkich kategorii

kwoty w PLN
Nabory wnioskówLiczba aktualnych naborów:6
Liczba zakończonych naborów:123
Liczba złożonych wniosków:1887
Ogólna wartość złożonych wniosków:6 151 416 550,00
Ogólna wartość dofinansowania:4 449 414 387,00
Ocena formalnaLiczba wniosków ocenionych pozytywnie:1393
Ogólna wartość:5 116 883 639,00
Ogólna wartość dofinansowania:3 747 435 042,00
Ocena merytorycznaLiczba wniosków, które spełniły kryteria i/lub uzyskały wymaganą liczbę punktów:900
Ogólna ich wartość:4 200 555 956,00
Ogólna wartość ich dofinansowania:3 024 792 075,00