Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów. Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek elektronicznie. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne 97 ogłoszeń naborów wniosków ze wszystkich kategorii

kwoty w PLN
Nabory wnioskówLiczba aktualnych naborów:6
Liczba zakończonych naborów:99
Liczba złożonych wniosków:1625
Ogólna wartość złożonych wniosków:5 462 534 365,00
Ogólna wartość dofinansowania:3 949 735 808,00
Ocena formalnaLiczba wniosków ocenionych pozytywnie:1181
Ogólna wartość:4 298 494 345,00
Ogólna wartość dofinansowania:3 161 594 546,00
Ocena merytorycznaLiczba wniosków, które spełniły kryteria i/lub uzyskały wymaganą liczbę punktów:700
Ogólna ich wartość:3 063 558 625,00
Ogólna wartość ich dofinansowania:2 281 831 661,00