Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów. Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek elektronicznie. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne 130 ogłoszeń naborów wniosków ze wszystkich kategorii

kwoty w PLN
Nabory wnioskówLiczba aktualnych naborów:11
Liczba zakończonych naborów:130
Liczba złożonych wniosków:1985
Ogólna wartość złożonych wniosków:6 273 704 183,00
Ogólna wartość dofinansowania:4 538 970 181,00
Ocena formalnaLiczba wniosków ocenionych pozytywnie:1457
Ogólna wartość:5 326 426 044,00
Ogólna wartość dofinansowania:3 919 066 007,00
Ocena merytorycznaLiczba wniosków, które spełniły kryteria i/lub uzyskały wymaganą liczbę punktów:937
Ogólna ich wartość:4 329 189 557,00
Ogólna wartość ich dofinansowania:3 114 822 836,00