Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów. Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek elektronicznie. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne 107 ogłoszeń naborów wniosków ze wszystkich kategorii

kwoty w PLN
Nabory wnioskówLiczba aktualnych naborów:3
Liczba zakończonych naborów:112
Liczba złożonych wniosków:1718
Ogólna wartość złożonych wniosków:5 794 902 978,00
Ogólna wartość dofinansowania:4 198 109 576,00
Ocena formalnaLiczba wniosków ocenionych pozytywnie:1323
Ogólna wartość:4 896 772 413,00
Ogólna wartość dofinansowania:3 596 655 172,00
Ocena merytorycznaLiczba wniosków, które spełniły kryteria i/lub uzyskały wymaganą liczbę punktów:819
Ogólna ich wartość:3 836 724 024,00
Ogólna wartość ich dofinansowania:2 779 728 450,00