Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów. Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek elektronicznie. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne 96 ogłoszeń naborów wniosków ze wszystkich kategorii

kwoty w PLN
Nabory wnioskówLiczba aktualnych naborów:10
Liczba zakończonych naborów:95
Liczba złożonych wniosków:1590
Ogólna wartość złożonych wniosków:5 380 717 049,00
Ogólna wartość dofinansowania:3 889 883 480,00
Ocena formalnaLiczba wniosków ocenionych pozytywnie:1150
Ogólna wartość:4 027 971 529,00
Ogólna wartość dofinansowania:2 988 800 791,00
Ocena merytorycznaLiczba wniosków, które spełniły kryteria i/lub uzyskały wymaganą liczbę punktów:693
Ogólna ich wartość:3 011 981 469,00
Ogólna wartość ich dofinansowania:2 260 237 829,00