Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów. Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek elektronicznie. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne 81 ogłoszeń naborów wniosków ze wszystkich kategorii

kwoty w PLN
Nabory wnioskówLiczba aktualnych naborów:8
Liczba zakończonych naborów:83
Liczba złożonych wniosków:1475
Ogólna wartość złożonych wniosków:4 593 586 838,00
Ogólna wartość dofinansowania:3 364 765 165,00
Ocena formalnaLiczba wniosków ocenionych pozytywnie:981
Ogólna wartość:3 365 467 039,00
Ogólna wartość dofinansowania:2 579 985 891,00
Ocena merytorycznaLiczba wniosków, które spełniły kryteria i/lub uzyskały wymaganą liczbę punktów:520
Ogólna ich wartość:2 431 071 699,00
Ogólna wartość ich dofinansowania:1 847 221 412,00