Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów. Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek elektronicznie. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne 88 ogłoszeń naborów wniosków ze wszystkich kategorii

kwoty w PLN
Nabory wnioskówLiczba aktualnych naborów:8
Liczba zakończonych naborów:88
Liczba złożonych wniosków:1525
Ogólna wartość złożonych wniosków:5 002 064 542,00
Ogólna wartość dofinansowania:3 625 727 589,00
Ocena formalnaLiczba wniosków ocenionych pozytywnie:1068
Ogólna wartość:3 564 494 239,00
Ogólna wartość dofinansowania:2 721 190 035,00
Ocena merytorycznaLiczba wniosków, które spełniły kryteria i/lub uzyskały wymaganą liczbę punktów:635
Ogólna ich wartość:2 798 033 927,00
Ogólna wartość ich dofinansowania:2 135 210 800,00