Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów. Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek elektronicznie. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne 112 ogłoszeń naborów wniosków ze wszystkich kategorii

kwoty w PLN
Nabory wnioskówLiczba aktualnych naborów:11
Liczba zakończonych naborów:112
Liczba złożonych wniosków:1733
Ogólna wartość złożonych wniosków:5 823 903 784,00
Ogólna wartość dofinansowania:4 220 662 814,00
Ocena formalnaLiczba wniosków ocenionych pozytywnie:1325
Ogólna wartość:4 928 860 938,00
Ogólna wartość dofinansowania:3 619 791 693,00
Ocena merytorycznaLiczba wniosków, które spełniły kryteria i/lub uzyskały wymaganą liczbę punktów:841
Ogólna ich wartość:4 034 731 310,00
Ogólna wartość ich dofinansowania:2 929 799 112,00