Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów. Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek elektronicznie. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne 90 ogłoszeń naborów wniosków ze wszystkich kategorii

kwoty w PLN
Nabory wnioskówLiczba aktualnych naborów:8
Liczba zakończonych naborów:92
Liczba złożonych wniosków:1546
Ogólna wartość złożonych wniosków:5 246 553 337,00
Ogólna wartość dofinansowania:3 810 552 156,00
Ocena formalnaLiczba wniosków ocenionych pozytywnie:1082
Ogólna wartość:3 640 986 676,00
Ogólna wartość dofinansowania:2 757 309 522,00
Ocena merytorycznaLiczba wniosków, które spełniły kryteria i/lub uzyskały wymaganą liczbę punktów:659
Ogólna ich wartość:2 837 599 828,00
Ogólna wartość ich dofinansowania:2 159 748 945,00