Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów. Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek elektronicznie. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne 120 ogłoszeń naborów wniosków ze wszystkich kategorii

kwoty w PLN
Nabory wnioskówLiczba aktualnych naborów:9
Liczba zakończonych naborów:124
Liczba złożonych wniosków:1891
Ogólna wartość złożonych wniosków:6 155 822 194,00
Ogólna wartość dofinansowania:4 453 433 306,00
Ocena formalnaLiczba wniosków ocenionych pozytywnie:1393
Ogólna wartość:5 116 052 644,00
Ogólna wartość dofinansowania:3 746 646 815,00
Ocena merytorycznaLiczba wniosków, które spełniły kryteria i/lub uzyskały wymaganą liczbę punktów:900
Ogólna ich wartość:4 200 555 956,00
Ogólna wartość ich dofinansowania:3 024 792 075,00